عرق بولاغ اوتی

با خواص عرق بولاغ اوتی آشنا شوید

بولاغ اوتی به تیره شب‌بو تعلق دارد. گیاهی است علفی و پایا که از ساقه‌های خوابیده آن که عموما ضخیم و گوشت‌دار است، ریشه‌های کوچک و سفید رنگ به صورت شبکه‌ای خارج می‌شود که ارتباط آنها در نقاط مختلف زمین را باعث می‌گردد.   عرق بولاغ اوتی دارای خواص فراوانی می باشد که برخی از…

ادامه مطلب